KISAH ALI DAN FATIMAH RADHIALLAHU 'ANHUMA

Monday, September 23, 2013

KISAH ALI DAN FATIMAH RADHIALLAHU 'ANHUMA


Fatimah adalah puteri termuda Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam dan bahagian dari beliau dari ibu yang mulia wanita shalihah Khadijah binti Khuwailid, bersuamikan Ali bin Abu Thalib yang menikahinya dalam rentang waktu antara perang Badar dan Uhud tepatnya di bulan Ramadhan tahun kedua hijriah, seorang pahlawan mujahid sepupu Rasulullah, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan pemuda, seorang lelaki yang menyintai Allah dan rasulNya dan dicintai oleh Allah dan rasulNya, Allah memberi kemenangan melaluinya, Amirul Mukminin salah seorang khulafa` rasyidin yang dijamin syurga oleh mertuanya. Inilah sebahagian dari keutamaan suami pilihan Fatimah puteri Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam yang menjadi acuan baginya dalam memilihnya menjadi suaminya.


Ali bin Abu Thalib hidup sejak kecil dalam kafalah Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam, beliau melakukan ini sebagai ungkapan terima kasih kepada bapanya Abu Thalib yang juga pakcik beliau atas pengasuhannya terhadap beliau sejak kecil dan pembelaannya terhadap beliau ketika dewasa di samping untuk meringankan Abu Thalib yang berharta minima tetapi berkeluarga besar. Dengan latar belakang demikian maka boleh dikatakan bahwa Ali bukan lelaki berharta pada saat dia menikah dengan Fatimah, demi membayar mas kahwin kepada isterinya dia menyerahkan baju perang yang merupakan satu-satunya harta sekaligus senjatanya dalam menerjuni berbagai macam peperangan.


Imam Abu Dawud dan an-Nasa`i meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya, “Berikanlah sesuatu kepadanya.” –Maksud beliau sebagai mahar pernikahan- Ali menjawab, “Aku tidak punya apa-apa.” Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam bertanya, “Lalu di mana baju perang huthamiyah milikmu.” Hadis ini disahihkan oleh al-Hakim. Yang dimaksud baju perang huthamiyah adalah penisbatan kepada Huthamah bin Muharib, salah satu puak dalam Bani Abdul Qais pembuat baju perang. Ada yang berkata, baju perang disebut dengan huthamiyah kerana ia mematahkan atau menghancurkan pedang kerana kekuatannya.


Selanjutnya bagaimana kehidupan pasangan suami isteri ini? Imam al-Bukhari memaparkan dalam sahihnya sepenggal kisah dari kehidupan Ali dengan Fatimah.


Dari Ali bin Abu Thalib bahawa Fatimah mengadukan beratnya penggilingan kepada Rasulullahshallallohu ‘alaihi wasallam yang meninggalkan bekas padanya, pada saat itu Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam sedang mendapatkan tawanan perang, Fatimah pergi kepada Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam tetapi dia tidak bertemu dengan beliau, dia bertemu Aisyah, Fatimah mengatakan hajatnya kepada Aisyah, ketika Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam pulang Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepada beliau. Ali berkata, “Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam datang kepada kami sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur, aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, “Tetaplah kalian berdua di tempat.” Lalu beliau duduk di antara kami, sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku, beliau bersabda, “Mahukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku, jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali, ia lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu.”
Kesimpulannya: Pilihan Fatimah menikah dengan Ali adalah tepat dengan melihat kepada tiga perkara:


Pertama, kesetiaan yang diberikan oleh Ali kepada Fatimah, faktanya selama hidup Fatimah, Ali hanya beristerikan dia seorang.


Kedua, fadha`il (keutamaan-keutamaan) yang dimiliki Ali, isteri salihah mana yang tidak berbahagia dan berbangga dengan suami yang mempunyai fadha`il seperti yang dimiliki oleh Ali.


Ketiga, output (hasil) pernikahan dua orang mulia ini, empat anak salih dan salihah: Hasan, Husain, Zaenab dan Ummu Kultsum. Dua anak yang pertama adalah dua orang sayid para pemuda penduduk syurga, dari keduanya lahir orang-orang mulia, para imam teladan.


Sumber: Alsofwah.or.id
Disediakan Oleh Ana Solehahdunia Ilhamku ~ 23 September 2013, 11:00pm.

You Might Also Like

0 comments

Like us on Facebook

Cbox

Subscribe