QUOTE - JANGAN PUTUS ASA BERDOA (43)

Tuesday, February 17, 2015

Assalamualaikum & salam sejahtera.





Abu Bakar as-Siddiq melaporkan, “Beliau berkata kepada Nabi Muhammad, ‘Wahai utusan Allah, ajarkanlah kepada saya doa yang dapat saya baca dalam sembahyang.’


Lalu Nabi Muhammad menjawab, ‘Bacalah, Allahumma inni zobimtu nafii zulman kathiran, wa bt yaghfiruz-zunuba ilbi anta, fagh-firli maghfiratan min “mdika, war-hamni, innaka antal-ghafiurur-rahim, 

(Ya Allah, sungguh aku banyak menganiayai diriku sendiri. Tiada lain yang dapat mengampuni dosa- dosaku, kecuali Engkau, ya Allah. Ampunilah daku dengan keampunan yang langsung datang daripadaMu. Kasihanilah daku, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)'” – Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim.




Abu Musa melaporkan dia mendengar Nabi Muhammad membaca doa:


Allahummagh-firli khati’ati ivajahli, wa israfifi amri, wa ma anta a’lamu bihi minni. Albihummagh-firli jaddi wa hazli, wa khata’i wa ‘amdi, wa kullu zalika ‘indi. Allahummagh-firli ma qaddamtu wa ma akhkhartu, wa ma asrartu, wa ma a’btntu, wa ma anta a’lamu bihi minni, antal-muqaddimu wa antal- mu’akhkhiru, waanta ‘alakullisyai-‘inqadir, 

(Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kebodohanku, dan keterlampauanku dalam apa yang ku kerjakan, dan apa sahaja yang Engkau lebih ketahui daripada diriku sendiri. Ya Allah, ampunilah setiap kesalahanku yang datang daripada kesungguhanku, dan daripada senda gurauku, dan daripada ketidak sengajaanku, dan daripada sengajaku, dan segala sesuatu yang datang daripadaku. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku yang lalu, dan yang akan datang, yang ku rahsiakan, dan yang ku pamerkan,dan setiap sesuatu yang Engkau lebih ketahui daripada diriku sendiri. Engkaulah yang Maha Mendahulukan dan Maha Mengakhirkan, dan Engkau Maha Berkuasa atas segala-galanya). – Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim.


You Might Also Like

4 comments

Like us on Facebook

Cbox

Subscribe